เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ สโลวาเกีย (Slovakia)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บราติสลาวา (Bratislava)

บราติสลาวา (Bratislava)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บราติสลาวา (Bratislava) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โคซิเช (Kosice)

โคซิเช (Kosice)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โคซิเช (Kosice) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ทาทรานสก้าลอมนิก้า

Tatranska Lomnica

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ทาทรานสก้าลอมนิก้า (Tatranska Lomnica) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ สโลวาเกีย (Slovakia)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สำนักงานของสถานเอกอัครราชฑูตไทยในสโลวะเกีย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำกรุงบราติสลาวา และ สอท. ณ กรุงเวียนนามีเขตอาณาครอบคลุมสโลวะเกีย

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ สโลวาเกีย (Slovakia) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตสโลวาเกีย (Slovakia) ประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN EUROPE