เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ สโลวีเนีย (Slovenia)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลูบลิยานา (Ljubljana)

ลูบลิยานา (Ljubljana)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลูบลิยานา (Ljubljana) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เบลด (Bled)

เบลด (Bled)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เบลด (Bled) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง พิราน (Piran)

พิราน (Piran)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง พิราน (Piran) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ สโลวีเนีย (Slovenia)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สำนักงานของสถานเอกอัครราชฑูตไทยในสโลวีเนีย : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา มีเขตอาณาครอบคลุมสโลวีเนีย และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงลูบลิยานา โดยอยู่ระหว่างการแต่งตั้งนางซิโมนา โวไล ราคูสเช็ค เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN EUROPE