เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ สเปน (Spain)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บาร์เซโลนา (Barcelona)

บาร์เซโลนา (Barcelona)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บาร์เซโลนา (Barcelona) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มาดริด (Madrid)

มาดริด (Madrid)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มาดริด (Madrid) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เซวิลล์ (Seville)

เซวิลล์ (Seville)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เซวิลล์ (Seville) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ สเปน (Spain)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศสเปน (Spain) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศสเปน (Spain) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศสเปน (Spain) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศสเปน (Spain) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศสเปน (Spain) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศสเปน (Spain) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด / Royal Thai Embassy, Madrid, Spain ที่อยู่: Calle de Joaquín Costa, 29, 28002 Madrid, Spain หมายเลขโทรศัพท์: +34 915 63 29 03 เวลาทำการ: 9:30AM - 1:30PM ตามเวลาท้องถิ่น

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ สเปน (Spain) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตสเปน (Spain) ประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN EUROPE