เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ สวีเดน (Sweden)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง สต็อกโฮล์ม (Stockholm)

สต็อกโฮล์ม (Stockholm)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง สต็อกโฮล์ม (Stockholm) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โกเธนเบิร์ก (Gothenburg)

โกเธนเบิร์ก (Gothenburg)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โกเธนเบิร์ก (Gothenburg) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มัลโม (Malmo)

มัลโม (Malmo)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มัลโม (Malmo) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ สวีเดน (Sweden)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศสวีเดน (Sweden) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศสวีเดน (Sweden) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศสวีเดน (Sweden) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศสวีเดน (Sweden) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศสวีเดน (Sweden) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศสวีเดน (Sweden) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน / Royal Thai Embassy Stockholm ที่อยู่: Floragatan 3, 114 31 Stockholm, Sweden หมายเลขโทรศัพท์: +46 8 588 042 50 เวลาทำการ: 9AM - 12PM / 1 - 4PM ตามเวลาท้องถิ่น

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ สวีเดน (Sweden) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตสวีเดน (Sweden) ประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร



HOTEL IN EUROPE