เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ซูริก (Zurich)

ซูริก (Zurich)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ซูริก (Zurich) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เจนีวา (Geneva)

เจนีวา (Geneva)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เจนีวา (Geneva) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลูแซร์น (Luzern)

ลูแซร์น (Luzern)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลูแซร์น (Luzern) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ / Royal Thai Embassy Bern ที่อยู่: Kirchstrasse 56, 3097 Bern, Switzerland เวลาทำการ: 9AM - 12PM / 2 - 5PM เบอร์โทร: +41 31 970 30 30 และ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองซูริช

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN EUROPE