เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ยูเครน (Ukraine)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เคียฟ (Kiev)

เคียฟ (Kiev)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เคียฟ (Kiev) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลวิฟ (Lviv)

ลวิฟ (Lviv)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลวิฟ (Lviv) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โอเดสซา (Odessa)

โอเดสซา (Odessa)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โอเดสซา (Odessa) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ยูเครน (Ukraine)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศยูเครน (Ukraine) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศยูเครน (Ukraine) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศยูเครน (Ukraine) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศยูเครน (Ukraine) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศยูเครน (Ukraine) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศยูเครน (Ukraine) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สำนักงานของสถานเอกอัครราชฑูตไทย ในยูเครน : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก มีเขตอาณาครอบคลุมยูเครน และมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเคียฟ

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ ยูเครน (Ukraine) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตยูเครน (Ukraine) ประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN EUROPE