เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ เลบานอน (Lebanon)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เบรุต (Beirut)

เบรุต (Beirut)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เบรุต (Beirut) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ไบบลอส (เจบีล)

Byblos (Jbeil)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ไบบลอส (เจบีล) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง จูนิเย๊ะ (Jounieh)

จูนิเย๊ะ (Jounieh)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง จูนิเย๊ะ (Jounieh) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ เลบานอน (Lebanon)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศเลบานอน (Lebanon) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศเลบานอน (Lebanon) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศเลบานอน (Lebanon) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศเลบานอน (Lebanon) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศเลบานอน (Lebanon) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศเลบานอน โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชฑูตไทยในเลบานอน : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด มีเขตอาณาครอบคลุมเลบานอน เพื่อให้การดูแลคนไทย ที่มีความต้องการเดินทางไปยัง ประเทศเลบานอน ทั้งเพื่อท่องเที่ยวและดำเนินธุรกิจ)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศเลบานอน (Lebanon) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตเลบานอนในประเทศมาเลเซีย หรือให้ทางเลาบานอน ทำวีซ่าแล้วส่งมาให้