เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia)


เมะกะ (Mecca)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เมะกะ (Mecca) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

เมดินา (Medina)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เมดินา (Medina) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

รียาดห์ (Riyadh)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง รียาดห์ (Riyadh) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศซาอุดีอาระเบีย สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด / Royal Thai Embassy, Riyadh,Saudi Arabia ที่อยู่: Diplomatic Quarter, P.O. Box 94359, Riyadh 11693 เวลาทำการ: Sunday - Thursday 08.00 - 15.00 Hours เบอร์โทร: (966-11) 488-1174, 488-0797, (966-11) 488-0300, 488-1507

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศมาเลเซีย