เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ดูไบ (Dubai)

ดูไบ (Dubai)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ดูไบ (Dubai) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง อาบูดาบี (Abu Dhabi)

อาบูดาบี (Abu Dhabi)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง อาบูดาบี (Abu Dhabi) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ชาร์จาห์ (Sharjah)

ชาร์จาห์ (Sharjah)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ชาร์จาห์ (Sharjah) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี / Royal Thai Embassy,Abu Dhabi,UAE ที่อยู่: Villa 65, Al Shumous Street, End of Dihan Street, Street No.21, Al Zafranah Area, Near to Abu Dhabi เวลาทำการ: Sunday - Thursday, 09.00-17.00 hrs. เบอร์โทร: (+971)2- 557 6551

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร