เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ แคนาดา (Canada)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โตรอนโต (Toronto)

โตรอนโต (Toronto)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โตรอนโต (Toronto) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง แวนคูเวอร์ (Vancouver)

แวนคูเวอร์ (Vancouver)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง แวนคูเวอร์ (Vancouver) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มอนทรีออล (Montreal)

มอนทรีออล (Montreal)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มอนทรีออล (Montreal) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ แคนาดา (Canada)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศแคนาดา (Canada) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศแคนาดา (Canada) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศแคนาดา (Canada) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศแคนาดา (Canada) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศแคนาดา (Canada) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศแคนาดา (Canada) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุง ออตตาวา / Royal Thai Embassy, Ottawa Canada ที่อยู่: 180 Island Park Drive, Ottawa, Ontario K1Y 0A2 เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ 09.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. เบอร์โทร: 1 (613) 722-4444

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศแคนาดา (Canada) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN NORTH AMERICA


  • Saint Pierre and Miquelon