เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ หมู่เกาะคุก (Cook Islands)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ราโรทองก้า (Rarotonga)

ราโรทองก้า (Rarotonga)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ราโรทองก้า (Rarotonga) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ไอตูตากิ (Aitutaki)

ไอตูตากิ (Aitutaki)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ไอตูตากิ (Aitutaki) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ หมู่เกาะคุก (Cook Islands)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศหมู่เกาะคุก (Cook Islands) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศหมู่เกาะคุก (Cook Islands) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศหมู่เกาะคุก (Cook Islands) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศหมู่เกาะคุก (Cook Islands) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศหมู่เกาะคุก (Cook Islands) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศหมู่เกาะคุก (Cook Islands) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชฑูตไทยในหมู่เกาะคุก : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน มีเขตอาณาครอบคลุมหมู่เกาะคุก เพื่อให้การดูแลคนไทย ที่มีความต้องการเดินทางไปยัง ประเทศหมู่เกาะคุก (Cook Islands) ทั้งเพื่อท่องเที่ยวและดำเนินธุรกิจ)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศหมู่เกาะคุก (Cook Islands) โดยสามารถพำนักและอยู่อาศัย ตลอดจนท่องเที่ยวได้สูงสุดไม่เกิน 31 วันHOTEL IN PACIFIC OCEAN AND AUSTRALIA


 • American Samoa (อเมริกันซามัว)
 • Australia (ออสเตรเลีย)
 • Cocos (Keeling) Islands (หมู่เกาะโคโคส)
 • Cook Islands (หมู่เกาะคุก)
 • Federated States of Micronesia (สหพันธรัฐไมโครนีเซีย)
 • Fiji (ฟิจิ)
 • French Polynesia (เฟรนช์โปลินีเซีย)
 • Guam (กวม)
 • Kiribati (คิริบาส)
 • Marshall Islands (หมู่เกาะมาร์แชลล์)
 • New Caledonia (นิวแคลิโดเนีย)
 • New Zealand (นิวซีแลนด์)
 • Niue (นีอูเอ)
 • Norfolk Island (เกาะนอร์ฟอล์ก)
 • Northern Mariana Islands (หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา)