เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ เกาะนอร์ฟอล์ก (Norfolk Island)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เกาะนอร์ฟอล์ก (Norfolk Island)

เกาะนอร์ฟอล์ก (Norfolk Island)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เกาะนอร์ฟอล์ก (Norfolk Island) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง คิงสตัน (Kingston)

คิงสตัน (Kingston)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง คิงสตัน (Kingston) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ เกาะนอร์ฟอล์ก (Norfolk Island)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศเกาะนอร์ฟอล์ก (Norfolk Island) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศเกาะนอร์ฟอล์ก มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศเกาะนอร์ฟอล์ก สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศเกาะนอร์ฟอล์ก (Norfolk Island) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศเกาะนอร์ฟอล์ก (Norfolk Island) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศเกาะนอร์ฟอล์ก (Norfolk Island) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชฑูตไทยในเกาะนอร์ฟอล์ก : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ร่า มีเขตอาณาครอบคลุมเกาะนอร์ฟอล์ก เพื่อให้การดูแลคนไทย ที่มีความต้องการเดินทางไปยัง ประเทศเกาะนอร์ฟอล์ก ทั้งเพื่อท่องเที่ยวและดำเนินธุรกิจ)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศเกาะนอร์ฟอล์ก (Norfolk Island) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN PACIFIC OCEAN AND AUSTRALIA


 • American Samoa (อเมริกันซามัว)
 • Australia (ออสเตรเลีย)
 • Cocos (Keeling) Islands (หมู่เกาะโคโคส)
 • Cook Islands (หมู่เกาะคุก)
 • Federated States of Micronesia (สหพันธรัฐไมโครนีเซีย)
 • Fiji (ฟิจิ)
 • French Polynesia (เฟรนช์โปลินีเซีย)
 • Guam (กวม)
 • Kiribati (คิริบาส)
 • Marshall Islands (หมู่เกาะมาร์แชลล์)
 • New Caledonia (นิวแคลิโดเนีย)
 • New Zealand (นิวซีแลนด์)
 • Niue (นีอูเอ)
 • Norfolk Island (เกาะนอร์ฟอล์ก)
 • Northern Mariana Islands (หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา)