เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (Northern Mariana Islands)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ไซปัน (Saipan)

ไซปัน (Saipan)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ไซปัน (Saipan) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (Northern Mariana Islands)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (Northern Mariana Islands) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (Northern Mariana Islands) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (Northern Mariana Islands) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (Northern Mariana Islands) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (Northern Mariana Islands) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (Northern Mariana Islands) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชฑูตไทยในหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน มีเขตอาณาครอบคลุมหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา เพื่อให้การดูแลคนไทย ที่มีความต้องการเดินทางไปยัง หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา ทั้งเพื่อท่องเที่ยวและดำเนินธุรกิจ)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (Northern Mariana Islands) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN PACIFIC OCEAN AND AUSTRALIA


 • American Samoa (อเมริกันซามัว)
 • Australia (ออสเตรเลีย)
 • Cocos (Keeling) Islands (หมู่เกาะโคโคส)
 • Cook Islands (หมู่เกาะคุก)
 • Federated States of Micronesia (สหพันธรัฐไมโครนีเซีย)
 • Fiji (ฟิจิ)
 • French Polynesia (เฟรนช์โปลินีเซีย)
 • Guam (กวม)
 • Kiribati (คิริบาส)
 • Marshall Islands (หมู่เกาะมาร์แชลล์)
 • New Caledonia (นิวแคลิโดเนีย)
 • New Zealand (นิวซีแลนด์)
 • Niue (นีอูเอ)
 • Norfolk Island (เกาะนอร์ฟอล์ก)
 • Northern Mariana Islands (หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา)