เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ วานูอาตู (Vanuatu)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง พอร์ตวิลา (Port Vila)

พอร์ตวิลา (Port Vila)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง พอร์ตวิลา (Port Vila) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เกาะแทนนา (Tanna Island)

เกาะแทนนา (Tanna Island)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เกาะแทนนา (Tanna Island) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ วานูอาตู (Vanuatu)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศวานูอาตู (Vanuatu) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศวานูอาตู (Vanuatu) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศวานูอาตู (Vanuatu) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศวานูอาตู (Vanuatu) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศวานูอาตู (Vanuatu) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศวานูอาตู (Vanuatu) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชฑูตไทยในวานูอาต : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีเขตอาณาครอบคลุมวานูอาต เพื่อให้การดูแลคนไทย ที่มีความต้องการเดินทางไปยัง ประเทศ วานูอาต ทั้งเพื่อท่องเที่ยวและดำเนินธุรกิจ)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศวานูอาตู (Vanuatu) โดยสามารถอยู่พำนักได้สูงสุด เป็นเวลาไม่เกิน 30 วันHOTEL IN PACIFIC OCEAN AND AUSTRALIA


 • American Samoa (อเมริกันซามัว)
 • Australia (ออสเตรเลีย)
 • Cocos (Keeling) Islands (หมู่เกาะโคโคส)
 • Cook Islands (หมู่เกาะคุก)
 • Federated States of Micronesia (สหพันธรัฐไมโครนีเซีย)
 • Fiji (ฟิจิ)
 • French Polynesia (เฟรนช์โปลินีเซีย)
 • Guam (กวม)
 • Kiribati (คิริบาส)
 • Marshall Islands (หมู่เกาะมาร์แชลล์)
 • New Caledonia (นิวแคลิโดเนีย)
 • New Zealand (นิวซีแลนด์)
 • Niue (นีอูเอ)
 • Norfolk Island (เกาะนอร์ฟอล์ก)
 • Northern Mariana Islands (หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา)