เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ เอกวาดอร์ (Ecuador)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง กีโต (Quito)

กีโต (Quito)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง กีโต (Quito) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง คูเอ็นซ่า (Cuenca)

คูเอ็นซ่า (Cuenca)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง คูเอ็นซ่า (Cuenca) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

บาโนส (Banos)

บาโนส (Banos)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บาโนส (Banos) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ เอกวาดอร์ (Ecuador)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศเอกวาดอร์ (Ecuador) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศเอกวาดอร์ (Ecuador) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศเอกวาดอร์ (Ecuador) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศเอกวาดอร์ (Ecuador) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศเอกวาดอร์ (Ecuador) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศเอกวาดอร์ (Ecuador) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชฑูตไทยใน เอกวาดอร์ : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา มีเขตอาณาครอบคลุมเอกวาดอร์ เพื่อให้การดูแลคนไทย ที่มีความต้องการเดินทางไปยัง ประเทศเอกวาดอร์ ทั้งเพื่อท่องเที่ยวและดำเนินธุรกิจ)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศเอกวาดอร์ (Ecuador) โดยสามารถพำนักได้ สูงสุดไม่เกิน 90 วันHOTEL IN SOUTH AMERICA


  • Ecuador (เอกวาดอร์)
  • Falkland Islands (หมู่เกาะฟอล์กแลนด์)
  • French Guiana (เฟรนช์เกียนา)
  • Guyana (กายอานา)