เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ปารากวัย (Paraguay)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง อะซุนซิออง (Asuncion)

อะซุนซิออง (Asuncion)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง อะซุนซิออง (Asuncion) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลูเก (Luque)

ลูเก (Luque)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลูเก (Luque) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง อเรกา (Aregua)

อเรกา (Aregua)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง อเรกา (Aregua) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ปารากวัย (Paraguay)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศปารากวัย (Paraguay) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศปารากวัย (Paraguay) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศปารากวัย (Paraguay) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศปารากวัย (Paraguay) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศปารากวัย (Paraguay) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศปารากวัย (Paraguay) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชฑูตไทยใน ปารากวัย : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส มีเขตอาณาครอบคลุมปารากวัย เพื่อให้การดูแลคนไทย ที่มีความต้องการเดินทางไปยัง ประเทศปารากวัย ทั้งเพื่อท่องเที่ยวและดำเนินธุรกิจ)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศปารากวัย (Paraguay) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตปารากวัย ประจำประเทศไตหวั่น เกาหลีใต้ หรือญี่ปุ่น



HOTEL IN SOUTH AMERICA


  • Ecuador (เอกวาดอร์)
  • Falkland Islands (หมู่เกาะฟอล์กแลนด์)
  • French Guiana (เฟรนช์เกียนา)
  • Guyana (กายอานา)