เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ เวเนซุเอลา (Venezuela)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง การากัส (Caracas)

การากัส (Caracas)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง การากัส (Caracas) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาพิเศษ ที่เมือง มาราไคโบ (Maracaibo)

มาราไคโบ (Maracaibo)

จองโรงแรม ราคาพิเศษ ที่เมือง มาราไคโบ (Maracaibo) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มาตูริน (Maturin)

มาตูริน (Maturin)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มาตูริน (Maturin) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ เวเนซุเอลา (Venezuela)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศเวเนซุเอลา (Venezuela) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศเวเนซุเอลา มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศเวเนซุเอลา (Venezuela) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศเวเนซุเอลา จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศเวเนซุเอลา (Venezuela) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศเวเนซุเอลา (Venezuela) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชฑูตไทยใน เวเนซุเอลา : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา มีเขตอาณาครอบคลุมเวเนซุเอลา เพื่อให้การดูแลคนไทย ที่มีความต้องการเดินทางไปยัง ประเทศเวเนซุเอลา ทั้งเพื่อท่องเที่ยวและดำเนินธุรกิจ)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศเวเนซุเอลา (Venezuela) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตเวเนซุเอลา ประจำประเทศมาเลเซีย



HOTEL IN SOUTH AMERICA


  • Ecuador (เอกวาดอร์)
  • Falkland Islands (หมู่เกาะฟอล์กแลนด์)
  • French Guiana (เฟรนช์เกียนา)
  • Guyana (กายอานา)